FIREMNÍ IDENTITA

Firemní identita neboli Corporate Identity ( CI ), je velmi důležitá pro identifikaci firmy na trhu. Vaši zákazníci Vás tak lépe rozeznají a v budoucnu ušetří spoustu vynaloženého času a financí. Základem jednotné vizuální identity je definice grafického motivu a barev, které se následně promítají ve všech firemních i reklamních tiskovinách.

Ať už potřebujete upravit Vaši stávající firemní identitu, nebo potřebujete úplně novou, zhotovíme Vám komplexní CI společnosti, která Vás dokonale odliší od konkurence.

design | logo | brand | grafika | vizualizace


Firemní styl, anglicky prezentována jako corporate identity,  znamená souhrn pravidel určujících, jak firma hodlá vystupovat ke svému okolí a zákazníkům. Zároveň tak definuje vnitropodnikové procesy mezi zaměstnanci, styl a způsob komunikace, řízení a odměňování.

Firemní identita tedy disponuje určitým součtem vlastností a způsobů prezentace, které spojují organizaci a současně ji od jiné odlišují. O podnikovém stylu můžeme říci, že je smyslem i formou určité organizace.

V evropském měřítku je firemní/corporátní identita vymezená pouze na vnější formu prezentace, čímž je myšleno grafické pojetí společnosti přesně tak, aby vystihovalo principy a způsoby jaké společnost jednoznačně definují na poli obchodní komunikace.

Jedním z takových aspektů je například logo společnosti. Vytvořit logo zvládne de-facto leckdo, nástroje Photoshopu jsou mocné a lecos dokáží. Nicméně z pohledu firemní identity je logo pojaté formou manuálu, které jednoznačně vymezuje možnosti využívat logo společnosti. 

Určuje například :

  • jak se smí logo používat
  • v jaké barevnosti se smí logo používat
  • definice rozměrů 
  • poměr loga vůči podkladu 
  • ... atp. 

Podmínky logo manuálu si vymezuje zadavatelská společnost a v přímé komunikaci s grafikem, který manuál vytváří zakládají společný nehmotný majetek společnosti. Součástí tvorby loga by měla být i jeho registrace na úřadu pro duševní tajemství, aby v pozdějších dobách nedošlo ke zneužití ochranné známky pochybnou konkurencí.

Takto definované a vymezené grafické znázornění firemní identity se promítá do výroby reklamních předmětů, které slouží pro prezentaci společnosti v rámci obchodních partnerů, ale i koncových zákazníků.  

Každý používaný prezentační materiál musí podléhat řádnému schvalovacímu procesu, protože každá drobnost či maličkost ve změně grafické identity společnosti může způsobit ztrátu důvěry obchodních partnerů či zákazníků. 

Představte si situaci, kdy dáte obchodnímu partnerovi vizitku s drobným překlepem nebo dokonce s gramatickou chybou. 

Důvěra se lehko ztrácí, ale těžko buduje! 

Svět byznysu je tvrdé bitevní pole, na tuto skutečnost nikdy nezapomínejte a nikdy nepodceňujte základní obchodní prestiž.

KONTAKTUJTE NÁS

Vytvoříme pro Vás profesionální a jedinečnou firemní identitu v několika provedení, abychom společně zvolili nejhodnější variantu, kterou následně aplikujeme do Vaší společnosti. 

Součástí projektu identity jsou :

  • 3 grafické návrhy
  • design prezentačních předmětů dle zadání 
  • logotyp, logo manuál 
  • grafické soubory ve vektorech
  • možnost úpravy webdesignu

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok